Điều khoản sử dụng

Chào mừng bạn đến với trang web Global Medical Group (GMG).
Nếu bạn tiếp tục duyệt và sử dụng trang web này, bạn đồng ý tuân thủ và bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện sử dụng sau cùng với chính sách bảo mật của chúng tôi điều chỉnh mối quan hệ của GMG với bạn liên quan đến trang web này. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ phần nào của các điều khoản và điều kiện này, vui lòng không sử dụng trang web của chúng tôi.

Điều khoản sử dụng chung

Nội dung của các trang của trang web này chỉ dành cho thông tin chung của bạn và chỉ sử dụng. Nó có thể thay đổi mà không cần thông báo.
Chúng tôi cũng không phải bất kỳ bên thứ ba nào cung cấp bất kỳ bảo hành hoặc bảo đảm nào về tính chính xác, kịp thời, hiệu suất, tính đầy đủ hoặc tính phù hợp của thông tin và tài liệu được tìm thấy hoặc cung cấp trên trang web này cho bất kỳ mục đích cụ thể nào. Bạn thừa nhận rằng thông tin và tài liệu đó có thể chứa các lỗi không chính xác hoặc sai sót và chúng tôi loại trừ hoàn toàn trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ sự không chính xác hoặc sai sót nào đến mức tối đa được luật pháp cho phép.
Các tài nguyên được cung cấp trên trang web này chỉ dành cho thông tin. Không có gì trên trang web này được thiết kế để tạo thành lời khuyên cho bất cứ ai hoặc được sử dụng cho mục đích chẩn đoán hoặc điều trị. Nếu bạn cần một lời khuyên y tế, bạn nên tham khảo ý kiến ​​một chuyên gia y tế.
Việc bạn sử dụng bất kỳ thông tin hoặc tài liệu nào trên trang web này hoàn toàn chịu rủi ro của bạn, mà chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý. Nó sẽ là trách nhiệm của riêng bạn để đảm bảo rằng bất kỳ sản phẩm, dịch vụ hoặc thông tin nào có sẵn thông qua trang web này đáp ứng các yêu cầu cụ thể của bạn.
Trang web này chứa tài liệu được sở hữu hoặc cấp phép cho chúng tôi. Tài liệu này bao gồm, nhưng không giới hạn, thiết kế, bố cục, giao diện, hình thức và đồ họa. Việc sao chép bị cấm khác với thông báo bản quyền, là một phần của các điều khoản và điều kiện này.
Tất cả các nhãn hiệu được sao chép trong trang web này, không phải là tài sản của, hoặc được cấp phép cho nhà điều hành, đều được công nhận trên trang web.
Việc sử dụng trái phép trang web này có thể làm phát sinh một yêu cầu bồi thường thiệt hại và / hoặc là một hành vi phạm tội hình sự.
Đôi khi, trang web này cũng có thể bao gồm các liên kết đến các trang web khác. Các liên kết này được cung cấp để thuận tiện cho bạn để cung cấp thêm thông tin. Họ không biểu mà chúng tôi xác nhận các trang web). Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung của (các) trang web được liên kết.
Mẫu email và yêu cầu
Khi bạn gửi email hoặc điền vào mẫu yêu cầu, GMG sẽ không chia sẻ địa chỉ email hoặc thông tin cá nhân của bạn với bất kỳ ai ngoài GMG, ngoại trừ các chuyên gia y tế hoặc nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của chúng tôi.

Nếu bạn đăng ký một trong các danh sách gửi email của chúng tôi, chúng tôi sẽ chỉ gửi cho bạn loại thông tin bạn đã yêu cầu. Chúng tôi sẽ không chia sẻ địa chỉ email của bạn với bất kỳ ai ngoài GMG ngoại trừ các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cung cấp dịch vụ mà bạn đang yêu cầu.

Tính khả dụng của trang web
Mặc dù trang web này đã được thử nghiệm và hoạt động bình thường trong các trường hợp bình thường, có nhiều yếu tố cả trong và ngoài tầm kiểm soát của GMG, điều này có thể khiến trang web không khả dụng. GMG không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào có thể phát sinh do không có khả năng truy cập tài nguyên thông qua trang web của GMG. Nếu bạn tìm thấy bất kỳ lỗi nào trong trang web này, bao gồm cả các liên kết không hoạt động, các trang được liên kết với tài liệu sai và thông tin lỗi thời, vui lòng thông báo cho GMG, không chậm trễ, để kích hoạt các sửa đổi này.

Loại trừ trách nhiệm
Dịch vụ và tài liệu trên trang web này được cung cấp “nguyên trạng” và GMG và chủ nhà của trang web này từ chối bất kỳ và tất cả các bảo đảm, thể hiện hay ngụ ý, trong phạm vi pháp luật cho phép bao gồm nhưng không giới hạn bảo hành về chất lượng, khả năng bán hàng hoặc thỏa đáng tập thể dục cho một mục đích cụ thể, đối với dịch vụ hoặc bất kỳ tài liệu nào.

Ngoại trừ trường hợp tử vong hoặc thương tích cá nhân phát sinh từ sơ suất, GMG và chủ nhà của trang web này loại trừ trách nhiệm đối với bất kỳ khiếu nại, tổn thất, yêu cầu hoặc thiệt hại nào đối với bất kỳ thông tin và / hoặc dịch vụ nào được cung cấp trên trang web này, bao gồm , nhưng không giới hạn, tổn thất hoặc thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên hoặc hậu quả, thiệt hại đền bù hoặc mất lợi nhuận hoặc dữ liệu cho dù có vi phạm hợp đồng hoặc bảo hành, bị cáo buộc hoặc lừa đảo (bao gồm sơ suất), trách nhiệm sản phẩm hoặc cách khác.

Chia sẻ:
Thông tin khách hàng

Anh/ Chị vui lòng nhập thông tin, nhân viên của GMG sẽ liên hệ để hỗ trợ. Hoặc anh/ chị có thể gọi 0968 0066 13 để được tư vấn thêm.