Bác sĩ

Bác Sĩ Lo Soo Kien, Sue  Chuyên Khoa: Khoa Ung Thư Tư Vấn Phương Án Điều Trị
Bác Sĩ Rohit Khurana Chuyên Khoa: Khoa Tim Mạch Tư Vấn Phương Án Điều Trị
Bác Sĩ Reginald Liew Chuyên Khoa: Khoa Tim Mạch Tư Vấn Phương Án Điều Trị
Bác Sĩ Peter Ting Chuyên Khoa: Khoa Tim Mạch Tư Vấn Phương Án Điều Trị
Bác sĩ Sriram Narayanan Chuyên Khoa: Phẩu Thuật Mạch Máu Tư Vấn Phương Án Điều Trị
Bác Sĩ Khng Christopher Chuyên Khoa: Chuyên khoa Mắt Tư Vấn Phương Án Điều Trị
Bác Sĩ Goh Kong Yong Chuyên Khoa: Mắt Tư Vấn Phương Án Điều Trị
Bác Sĩ Ambrose Yung Chuyên Khoa: Khớp Gối Tư Vấn Phương Án Điều Trị
Bác Sĩ Chew Huck Chin Chuyên Khoa: Hô Hấp Tư Vấn Phương Án Điều Trị
Bác Sĩ Chia Chung King Chuyên Khoa: Tiêu Hóa Tư Vấn Phương Án Điều Trị
Bác Sĩ Constance Lo Chuyên Khoa: Hô Hấp Tư Vấn Phương Án Điều Trị
Bác Sĩ Jarrod Lee Chuyên Khoa: Tiêu Hóa Tư Vấn Phương Án Điều Trị
Bác Sĩ Kenneth Chan Chuyên Khoa: Hô Hấp Tư Vấn Phương Án Điều Trị
Bác Sĩ Kevin Yip Chuyên Khoa: Phẫu Thuật Chỉnh Hình Tư Vấn Phương Án Điều Trị
Bác Sĩ Mark Fernandes Chuyên Khoa: Tiêu Hóa Tư Vấn Phương Án Điều Trị
Bác Sĩ Mathew Tung Chuyên Khoa: Phẫu Thuật Thần Kinh Cột SốngTư Vấn Phương Án Điều Trị
Bác Sĩ Paul Mok Chuyên Khoa: Tai Mũi Họng Tư Vấn Phương Án Điều Trị
Bác Sĩ Quah Hak Mien Chuyên Khoa: Ngoại Tổng Quát Tư Vấn Phương Án Điều Trị
Bác Sĩ Reuben Wong Chuyên Khoa: Tiêu Hóa Tư Vấn Phương Án Điều Trị
Bác Sĩ Tan Aik Hau Chuyên Khoa: Hô HấpTư Vấn Phương Án Điều Trị
Chia sẻ:
Thông tin khách hàng

Anh/ Chị vui lòng nhập thông tin, nhân viên của GMG sẽ liên hệ để hỗ trợ. Hoặc anh/ chị có thể gọi 0968 0066 13 để được tư vấn thêm.